Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

ul. St. Kiełbasiewicza 7, 88-100 Inowrocław (budynek Gimnazjum nr 2)
Dział rekrutacji: 500-226-737 | Dziekanat: (52)52-00-144

Zarządzanie (rozpoczęcie studiów 28-29.X.2017)

Studia podyplomowe na kierunku zarządzanie przygotowują do pracy na stanowiskach specjalistycznych w systemie zarządzania, menedżerów wyższego szczebla, doradców i konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, a także do prowadzenia własnej działalności. Absolwent posiada umiejętności: krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk i procesów zarządzania w różnej skali, oceny wpływu otoczenia na te zjawiska (procesy) oraz przygotowania i podejmowania decyzji zarządczych, zwłaszcza strategicznych. Absolwent posiada również umiejętności organizowania pracy zespołowej i kierowania zespołami oraz skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania.

Zarządzanie kryzysowe (rozpoczęcie studiów 28-29.X.2017)

Studia podyplomowe na kierunku zarządzanie kryzysowe przygotowują słuchaczy w zakresie zarządzania w sytuacjach kryzysowych, które obejmują całokształt zagadnień w sferze przeciwdziałania zdarzeniom kryzysowym (działania prewencyjne), w trakcie ich trwania (zwalczanie, działania ratownicze), a także po ich zaistnieniu (likwidacja skutków) głównie dla organów terenowej administracji państwowej i samorządowej oraz instytucji i podmiotów zajmujących się bezpieczeństwem państwa (m.in. wojska i służb państwowych).

Zarządzanie zasobami ludzkimi (rozpoczęcie studiów 28-29.X.2017)

Studia podyplomowe na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi przygotowują specjalistów ds. zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach działających w warunkach globalizacji rynków poprzez przekazywanie uczestnikom nowej i usystematyzowanej wiedzy w zakresie zarządzania zasobami i zachowaniami ludzkimi w organizacji na poziomie strategicznym i operacyjnym, kształtowanie umiejętności diagnozowania, analizowania, rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz projektowanie zintegrowanego systemu zarządzania zasobami ludzkimi i kształtowanie umiejętności kierowniczych, w tym interaktywnego działania.

Kryminologia (rozpoczęcie studiów 18-19.XI.2017)

Kryminologia jest interdyscyplinarną dziedziną z zakresu nauk społecznych. Jest nauką o zjawiskach kryminogennych, przestępczych i z zakresu szeroko rozumianej patologii społecznej. Podjęcie studiów podyplomowych pozwoli pogłębić wiedzę na temat tych zjawisk oraz pozyskać cenne kompetencje i umiejętności przydatne w realizowanej działalności zawodowej, bądź też w przypadku absolwentów – pozwoli zwiększyć swoje kwalifikacje na rynku pracy.

Celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do działalności związanej z szeroko rozumianą problematyką profilaktyki i przeciwdziałania przestępczości, zapoznanie słuchaczy z aktualną wiedzą na temat przestępczości i czynników kryminogennych, jak również z powiązanie tej wiedzy z elementami diagnozy, pomiaru i rozpoznawania zjawisk kryminogennych oraz prewencji i przeciwdziałania tymże zjawiskom.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (rozpoczęcie studiów 13-14.01.2018)

Studia podyplomowe na kierunku Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie przygotowują słuchaczy w zakresie kompetencji i sprawności niezbędnych dla realizacji zadań stawianych przed pracownikiem socjalnym: dokonywania diagnozy (analizy i oceny) sytuacji i zjawisk będących przyczyną przemocy w rodzinie; stosowania metod, technik i środków interwencji socjalnej oraz ewaluacji podejmowanych działań służących rozwiązywaniu problemów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie; dysfunkcjonalności rodziny w pełnieniu zadań opiekuńczo-wychowawczych, patologii społecznej, nieprzystosowania społecznego i uchodźstwa; przywracania lub podtrzymywania właściwych interakcji między jednostkami a społeczeństwem (doskonalenia funkcjonowania społecznego); kierowania służbami społecznymi i projektowania społecznego oraz inicjowania nowych form pomocy osobom i rodzinom oraz powoływania instytucji świadczących pomoc – zwłaszcza w najbliższym środowisku lokalnym.

Absolwent studiów podyplomowych będzie przygotowany do pracy w: regionalnych ośrodkach polityki społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie i ośrodkach pomocy społecznej, a także do w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w ośrodkach wsparcia oraz w organizacjach pozarządowych zajmujących się diagnozowaniem i przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

BHP z ergonomią pracy (rozpoczęcie studiów marzec 2018)

Celem studiów podyplomowych BHP z ergonomią jest przygotowanie słuchacza studiów do pracy zawodowej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również podniesienie kwalifikacji osób już zatrudnionych w służbach BHP.

Studia umożliwią przygotowanie do praktycznej, efektywnej i skutecznej realizacji wyzwań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, przed którymi stoją współczesne przedsiębiorstwa i zakłady pracy. Założeniem studiów jest także, aby absolwenci na podstawie zdobytej wiedzy podczas studiów podyplomowych potrafili pomóc przedsiębiorstwom przygotować się do polskich i unijnych procedur regulujących obszar BHP oraz przyczynić się do wzrostu ich konkurencyjności. Ukończenie studiów uprawnia do pracy na stanowisku starszego inspektora BHP oraz prowadzenia szkoleń z zakresu BHP.

 

KOSMETOLOGIA (rozpoczęcie studiów marzec 2018r.)

Studia podyplomowe na kierunku Kosmetologia przeznaczone są dla osób pragnących zapoznać się z teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami z interdyscyplinarnej i bardzo rozwojowej dziedziny nauki jaką jest kosmetologia. Słuchacze tego kierunku zdobywają wiedzę praktyczną w profesjonalnej pracowni kosmetycznej, wyposażonej w wysokiej klasy sprzęt kosmetyczny oraz kosmetyki różnych wiodących firm, dzięki czemu uczestnicy nabywają umiejętności swobodnego poruszania się w zagadnieniach, zarówno kosmetologii pielęgnacyjnej, jak i upiększającej czy leczniczej. Wykładowcy praktycy przygotowują słuchaczy do pracy w charakterze specjalisty w salonach kosmetycznych czy aptekach przy dystrybucji kosmetyków, do prowadzenia działalności gospodarczej oraz współpracy z lekarzami.

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów, będących specjalistami w dziedzinie diagnozowania stanu skóry, jej terapii i pielęgnacji, wpływu diety i trybu życia na urodę, planowania i przeprowadzania zabiegów kosmetycznych i fizjoterapeutycznych, a także  z zakresu wiedzy o kosmetykach, a w szczególności odczytywania składu kosmetyków, znajomości wpływu substancji czynnych w nich zawartych, oceny jakości i skuteczności kosmetyków.


WIZAŻ STYLIZACJA I TECHNOLOGIE FRYZJERSKIE  (rozpoczęcie studiów marzec 2018)

Studia podyplomowe na kierunku wizaż stylizacja i technologie fryzjerskie przeznaczone są dla osób pragnących zapoznać się z najnowszą wiedzą w dziedzinie szeroko rozumianej sztuki wizażu (tradycyjne i nowoczesne techniki makijażu twarzy i ciała), stylizacji stroju i technologii fryzjerskich oraz dziedzin pokrewnych.

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów, będących wykwalifikowana kadrą wizażystów i stylistów.

Osoby kończące studia podyplomowe będą posiadać umiejętności wykonywania różnego rodzaju makijażu twarzy i ciała (klasyczny, fantazyjny, okolicznościowy), kamuflażu, stylizacji postaci i fryzur, charakteryzacji i body paintingu.

 

Zarządzanie nieruchomościami (rozpoczęcie studiów marzec 2018)

Studia podyplomowe na kierunku Zarządzania nieruchomościami. ***NOWOŚĆ***

 

start2

 

!!!Uwaga!!!


Studia podyplomowe na kierunkach Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz Bezpieczeństwo i Higieny Pracy z podstawami ergonomii rozpoczynają się 13-14 stycznia (sobota/niedziela) 2018r.

HOT NEWS


Dyżury Kanclerza WSP dla studentów:
Czwartki 14:00-15:00
oraz w
ostatni zjazd w danym miesiącu:
NIEDZIELA 10:00- 12:00

!!! UWAGA !!!
Z dniem 25 lipca 2017 roku cała Uczelnia, w tym Dziekanat dla studentów oraz kandydatów na studia, została przeniesiona do Inowrocławia.
Adres:
87-100 Inowrocław
ul. Kiełbasiewicza 7 (bud. Gimnazjum nr 2)


Dział rekrutacji: 500 226 737
Czynne: pon. - sob. godz. 10.00 - 18.00


godziny pracy Dziekanatu
STUDENCI WSP

2017/2018
Pon. - Czw. 09:00-14:00
Piątek ZAMKNIĘTE
Sobota* 08:00- 14:30
Niedziela* 09:00- 14:30

* WEEKENDY ZJAZDOWE
zobacz terminarz

dnia 24.04.2018
Dziekanat Uczelni będzie nieczynny
Za utrudnienia przepraszamy.

Godziny pracy dziekanatu
rekrutacja
obsługa pracowników
osoby spoza Uczelni

2017/2018
Pon. - Czw. 08:00-15:00
Piątek
Dyżur Dziekana
09:00-15:00
Sobota* 08:00- 14:30
Niedziela* 09:00- 14:30

* WEEKENDY ZJAZDOWE
zobacz terminarz

dnia 24.04.2018
Dziekanat Uczelni będzie nieczynny
Za utrudnienia przepraszamy.

Godziny pracy biblioteki
(tylko soboty)

Rok akademicki
2017/2018

Biblioteka czynna w czasie zjazdów
w godzinach zajęć
TYLKO SOBOTY

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
im. Księcia Kazimierza Kujawskiego

ul. Stanisława Kiełbasiewicza 7
88-100 Inowrocław
(budynek Gimnazjum nr 2)
tel. 52 52-00-144

dziekanat@wsp-inow.pl 

Informacje dla kandydatów


DZIAŁ REKRUTACJI: 500 226 737
CZYNNE: pon. - sob. 10.00 - 18.00