Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

ul. St. Kiełbasiewicza 7, 88-100 Inowrocław (budynek Gimnazjum nr 2)
Dział rekrutacji: 500-226-737 | Dziekanat: (52)52-00-144

BHP Z ELEMENTAMI ERGONOMII (rozpoczęcie studiów marzec 2018)

1. Studia podyplomowe na kierunku BHP z ergonomią przygotowują słuchaczy w zakresie kompetencji i sprawności niezbędnych dla realizacji zadań stawianych przed pracownikiem służby BHP:

- dokonywania diagnozy (analizy i oceny) sytuacji i zjawisk będących przyczyną wypadków przy pracy, w tym obejmującą zagrożenia występujące w procesach technologicznych i metody ich eliminowania lub ograniczania,

- oceny ryzyka zawodowego,

- określania chorób zawodowych oraz zadań i metod pracy służby bhp;

- interpretowania roli człowieka w procesie pracy wraz ze wszystkimi konsekwencjami,

- praktycznego wykorzystywania wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, organizacji,

- zarządzania w działaniach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz oceny przebiegu procesów produkcyjnych w zakładach pracy w kontekście zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. Słuchacz powinien umieć:

- przeprowadzać kontrolę przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

- formułować wnioski w zakresie poprawy warunków pracy,

- oceniać rozwiązania techniczno-organizacyjne pod względem spełniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,

- badać okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy oraz podejmować działania profilaktyczne.

3. Absolwent studiów podyplomowych przygotowany jest do podjęcia pracy związanej z ochroną zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy – w tym w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy u małych, średnich i dużych przedsiębiorców – u przedsiębiorców świadczących usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w organach nadzoru nad warunkami pracy.

 • Założeniem studiów jest także, aby absolwenci na podstawie zdobytej wiedzy podczas studiów podyplomowych potrafili pomóc przedsiębiorstwom przygotować się do polskich i unijnych procedur regulujących obszar BHP oraz przyczynić się do wzrostu ich konkurencyjności.
 • Ukończenie studiów uprawnia do pracy na stanowisku starszego inspektora BHP oraz prowadzenia szkoleń z zakresu BHP.

PLAN DLA STUDIÓW PROWADZONYCH W FORMIE NIESTACJONARNEJ

 1. Elementy prawa pracy.
 2. Prawna ochrona pracy.
 3. Organizacja i metody pracy służb bhp.
 4. Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy. Choroby zawodowe.
 5. Organizacja i metodyka szkoleń z zakresu bhp.
 6. Czynniki szkodliwe i niebezpieczne środowiska pracy, charakterystyka i identyfikacja.
 7. Ocena ryzyka zawodowego.
 8. Techniczne bezpieczeństwo pracy.
 9. Podstawy ergonomii i fizjologii pracy.
 10. Psychologia pracy.
 11. Ochrona przeciwpożarowa.
 12. Organizacja systemu ratownictwa oraz pierwsza pomoc przedlekarska.
 13. Socjologia pracy.
 14. Zarządzanie jakością.
 15. Studium przypadku.

Program studiów spełnia wymogi zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 listopda 2004 r. (Dz.U. nr 246 , poz. 2468) w sprawie służb bezpieczeństwa i higieny pracy. Absolwent studiów uzyskuje kwalifikacje niezbędne do zatrudnienia w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z par. 1 ust. 3 rozporządzenia, co uprawnia go do pracy na stanowisku inspektora BHP oraz do prowadzenia szkoleń z zakresu BHP.

* Uczelnia zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji studiów.

Forma zajęć

Studia podyplomowe
wykłady
ćwiczenia
seminaria

Forma zaliczeń

Studia podyplomowe
 • uczestnictwo w zajęciach,
 • zdanie wszystkich przewidzianych w programie egzaminów,
 • zdanie egzaminu końcowego

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
im. Księcia Kazimierza Kujawskiego

ul. Stanisława Kiełbasiewicza 7
88-100 Inowrocław
(budynek Gimnazjum nr 2)
tel. 52 52-00-144

dziekanat@wsp-inow.pl 

Informacje dla kandydatów


DZIAŁ REKRUTACJI: 500 226 737
CZYNNE: pon. - sob. 10.00 - 18.00