Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

ul. St. Kiełbasiewicza 7, 88-100 Inowrocław (budynek Gimnazjum nr 2)
tel. (52) 52-00-144 | (56) 621 98 53 (Toruń)

Studia przeznaczone są dla osób pragnących zapoznać się z najnowszą wiedzą niezbędną do pracy z osobami starszymi, przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi, pacjentami po leczeniu operacyjnym, po przebytych urazach czy długim unieruchomieniu, ułatwiając im powrót do funkcjonowania. Absolwent studiów będzie specjalistą zajmującym się usuwaniem zmian chorobowych, zapobieganiem rozwojowi choroby oraz wykonywaniem zabiegów prewencyjnych, znającym formy i metody pracy z człowiekiem starszym, umiejącym diagnozować problemy i potrzeby osoby starszej oraz udzielać pomocy w ich zaspokajaniu.mCelem studiów jest przygotowanie absolwentów, posiadających umiejętności kształtowania, podtrzymywania, przywracania sprawności i wydolności osób w różnym wieku, poparte wiedzą gerontologiczną, psychogerontologiczną, pedagogiczną. Zdobytew trakcie studiów kwalifikacje pozwolą na świadczenie usług nie tylko w Polsce, ale i za granicą.

Obszary kształcenia

W ramach studiów realizowane są zagadnienia z obszaru:

 • anatomii
 • rehabilitacji funkcjonalnej
 • rehabilitacji i pielęgnacji osób starszych
 • terapii manualnej
 • fizjoprofilaktyki w różnych grupach wiekowych
 • gerontologii
 • andragogiki
 • farmakologii
 • zasad i sposobów odżywiania osób starszych
 • psychologii starzenia się i socjologii starości
 • psychologii kontaktów międzyludzkich
 • aktywizacji osób starszych i rekreacji
 • podstaw prawnych opieki społecznej
 • polityki społecznej i organizacji pomocy społecznej w Polsce
 • pierwszej pomocy przedlekarskiej

Do kogo są skierowane studia

Studia są przeznaczone dla absolwentów szkół wyższych (stopień inżyniera, licencjata, magistra). Kierowane są głównie dla osób legitymujących się dyplomem kierunków związanych z fizjoterapią z prawem wykonywania zawodu, medycyną, a także dla osób
z kierunków pokrewnych, zainteresowanych przedstawianą na studiach tematyką (kosmetologom, masażystom, dietetykom, opiekunom medycznym, promotorom zdrowia, absolwentom AWF, osobom pracującym lub przygotowującym się do pracy z ludźmi starszymi, pracownikom socjalnym, terapeutom zajęciowym, pielęgniarkom, pedagogom)

Forma zajęć

 • wykłady
 • ćwiczenia
 • seminaria
 • warsztaty

Zaliczenie studiów

Uczestnictwo w zajęciach, zdanie wszystkich przewidzianych w programie studiów egzaminów, zdobycie wymaganych zaliczeń, zdanie egzaminu końcowego.

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
im. Księcia Kazimierza Kujawskiego

ul. Stanisława Kiełbasiewicza 7
88-100 Inowrocław
(budynek Gimnazjum nr 2)
tel. 52 52-00-144
tel. 56 621-98-53 (Toruń)

dziekanat@wsp-inow.pl (Inowrocław)
dziekanat@twsp.pl (Toruń)

Informacje dla kandydatów