Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

ul. St. Kiełbasiewicza 7, 88-100 Inowrocław (budynek Gimnazjum nr 2)
tel. (52) 52-00-144 | (56) 621 98 53 (Toruń)

Kryminologia jest interdyscyplinarną dziedziną z zakresu nauk społecznych. Jest nauką o zjawiskach kryminogennych, przestępczych i z zakresu szeroko rozumianej patologii społecznej. Podjęcie studiów podyplomowych pozwoli pogłębić wiedzę na temat tych zjawisk oraz pozyskać cenne kompetencje i umiejętności przydatne w realizowanej działalności zawodowej, bądź też w przypadku absolwentów – pozwoli zwiększyć swoje kwalifikacje na rynku pracy.

Cel studiów

Celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do działalności związanej z szeroko rozumianą problematyką profilaktyki i przeciwdziałania przestępczości, zapoznanie słuchaczy z aktualną wiedzą na temat przestępczości i czynników kryminogennych, jak również z powiązanie tej wiedzy z elementami diagnozy, pomiaru i rozpoznawania zjawisk kryminogennych oraz prewencji i przeciwdziałania tymże zjawiskom.

Propozycje przedmiotów

 • Podstawy kryminologii stosowanej
 • Metody badań w kryminologii
 • Źródła informacji o przestępczości
 • Metodologia analizy informacji
 • Zjawiska społeczne o potencjale kryminogennym
 • Wiktymologia
 • Profilowanie sprawców przestępstw
 • Psychologia kryminalna
 • Biologiczne mechanizmy zachowania człowieka
 • Socjologia służb porządku publicznego
 • Podstawy procesu karnego
 • Taktyka i technika przesłuchania
 • Polityka penitencjarna i resocjalizacja
 • Psychologiczna interwencja kryzysowa
 • Przestępczość zorganizowana – aspekty prawne i kryminologiczne
 • Subkultury młodzieżowe
 • Sekty religijne
 • Zjawisko korupcji i jego zwalczanie
 • Przestępczość nieletnich
 • Przestępczość kobiet
 • Zabójcy seryjni
 • Prostytucja jako czynnik kryminogenny
 • Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
im. Księcia Kazimierza Kujawskiego

ul. Stanisława Kiełbasiewicza 7
88-100 Inowrocław
(budynek Gimnazjum nr 2)
tel. 52 52-00-144
tel. 56 621-98-53 (Toruń)

dziekanat@wsp-inow.pl (Inowrocław)
dziekanat@twsp.pl (Toruń)

Informacje dla kandydatów