Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

ul. St. Kiełbasiewicza 7, 88-100 Inowrocław (budynek Gimnazjum nr 2)
tel. (52) 52-00-144 | (56) 621 98 53 (Toruń)

Studia podyplomowe na kierunku logistyka przedsiębiorstw przygotowują do pracy w firmach świadczących usługi logistyczne, centrach logistycznych oraz w komórkach przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, odpowiedzialnych za czynności logistyczne. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie zarówno w kraju, jak i za granicą. Dynamiczny rozwój branży logistycznej powoduje rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z wyższym wykształceniem w takich jednostkach, jak: międzynarodowe i krajowe przedsiębiorstwa logistyczne, centra logistyczne, duże przedsiębiorstwa produkcyjne działające jako operatorzy logistyczni, producenci środków transportu i ich przedstawicielstwa handlowe, instytucje publiczne, odpowiedzialne za logistykę.

Obszary kształcenia

W ramach studiów realizowane są zagadnienia z obszaru:

  • Zarządzania ( finansami, zaopatrzeniem , zapasami, magazynem, jakością  itp.)
  • Logistyki (zaopatrzenia, produkcji, zaopatrzenia itp.)
  • Koszty logistyki i rachunek kosztów
  • Automatycznej identyfikacji
  • Spedycji w logistyce
  • Elementami współczesnego marketingu

Do kogo są skierowane studia

Studia skierowane są przede wszystkim do:

Studia podyplomowe przeznaczone są dla pracowników komórek logistycznych, którzy swoje praktyczne doświadczenia chcą uzupełnić aktualną wiedzą o rozwoju logistyki, dla osób, które chcą podjąć pracę na stanowiskach związanych z logistyką, kadry zarządzającej średniego szczebla zainteresowanej poszerzeniem wiedzy.

Forma zajęć

  • wykłady
  • ćwiczenia
  • seminaria 

Forma zaliczeń

Uczestnictwo w zajęciach, zdanie wszystkich przewidzianych w programie egzaminów, zdanie egzaminu końcowego

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
im. Księcia Kazimierza Kujawskiego

ul. Stanisława Kiełbasiewicza 7
88-100 Inowrocław
(budynek Gimnazjum nr 2)
tel. 52 52-00-144
tel. 56 621-98-53 (Toruń)

dziekanat@wsp-inow.pl (Inowrocław)
dziekanat@twsp.pl (Toruń)

Informacje dla kandydatów