Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

ul. St. Kiełbasiewicza 7, 88-100 Inowrocław (budynek Gimnazjum nr 2)
Dział rekrutacji: 500-226-737 | Dziekanat: (52)52-00-144

Zarządzanie kryzysowe (rozpoczęcie studiów 28-29.X.2017)

Studia podyplomowe na kierunku zarządzanie kryzysowe przygotowują słuchaczy w zakresie zarządzania w sytuacjach kryzysowych, które obejmują całokształt zagadnień w sferze przeciwdziałania zdarzeniom kryzysowym (działania prewencyjne), w trakcie ich trwania (zwalczanie, działania ratownicze), a także po ich zaistnieniu (likwidacja skutków) głównie dla organów terenowej administracji państwowej i samorządowej oraz instytucji i podmiotów zajmujących się bezpieczeństwem państwa (m.in. wojska i służb państwowych).

Głównym celem studiów jest opanowanie wiedzy i umiejętności w zakresie: prawidłowej diagnozy zagrożeń – naturalnych, społecznych, ekonomicznych i technicznych, efektywnego działania i wykorzystania procedur w sytuacji kryzysowej, umiejętności szybkiego usunięcia skutków kryzysu.

Obszary kształcenia

W ramach studiów realizowane są zagadnienia z obszaru:

 • Polityki bezpieczeństwa państwa.
 • Obrony cywilnej
 • Komunikacji społecznej
 • Podstaw ratownictwa
 • Zarządzania (bezpieczeństwem, ryzykiem)

Do kogo są skierowane studia

Studia skierowane są przede wszystkim do absolwentów szkół wyższych, pracujących (lub zamierzających podjąć pracę) na stanowiskach związanych z szeroko rozumianym pojęciem zarządzania kryzysowego, kadry kierowniczej administracji publicznej i samorządowej (gmin, powiatów, województw) oraz wszystkich zainteresowanych problemami bezpieczeństwa społecznego w sytuacjach zagrożeń dla życia, zdrowia, mienia obywateli oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, na poszczególnych szczeblach administracji państwowej i samorządowej.

Forma zajęć

 • wykłady
 • ćwiczenia
 • seminaria

Forma zaliczeń

Uczestnictwo w zajęciach, zdanie wszystkich przewidzianych w programie egzaminów, zdanie egzaminu końcowego

 

* Uczelnia zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji studiów.

Forma zajęć

Studia podyplomowe
wykłady
ćwiczenia
seminaria

Forma zaliczeń

Studia podyplomowe
 • uczestnictwo w zajęciach,
 • zdanie wszystkich przewidzianych w programie egzaminów,
 • zdanie egzaminu końcowego

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
im. Księcia Kazimierza Kujawskiego

ul. Stanisława Kiełbasiewicza 7
88-100 Inowrocław
(budynek Gimnazjum nr 2)
tel. 52 52-00-144

dziekanat@wsp-inow.pl 

Informacje dla kandydatów


DZIAŁ REKRUTACJI: 500 226 737
CZYNNE: pon. - sob. 10.00 - 18.00