Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

ul. St. Kiełbasiewicza 7, 88-100 Inowrocław (budynek Gimnazjum nr 2)
tel. (52) 52-00-144 | (56) 621 98 53 (Toruń)

Głównym celem studiów jest opanowanie wiedzy i umiejętności w zakresie: prawidłowej diagnozy zagrożeń – naturalnych, społecznych, ekonomicznych i technicznych, efektywnego działania i wykorzystania procedur w sytuacji kryzysowej, umiejętności szybkiego usunięcia skutków kryzysu.

Obszary kształcenia

W ramach studiów realizowane są zagadnienia z obszaru:

  • Polityki bezpieczeństwa państwa.
  • Obrony cywilnej
  • Komunikacji społecznej
  • Podstaw ratownictwa
  • Zarządzania (bezpieczeństwem, ryzykiem)

Do kogo są skierowane studia

Studia skierowane są przede wszystkim do absolwentów szkół wyższych, pracujących (lub zamierzających podjąć pracę) na stanowiskach związanych z szeroko rozumianym pojęciem zarządzania kryzysowego, kadry kierowniczej administracji publicznej i samorządowej (gmin, powiatów, województw) oraz wszystkich zainteresowanych problemami bezpieczeństwa społecznego w sytuacjach zagrożeń dla życia, zdrowia, mienia obywateli oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, na poszczególnych szczeblach administracji państwowej i samorządowej.

Forma zajęć

  • wykłady
  • ćwiczenia
  • seminaria

Forma zaliczeń

Uczestnictwo w zajęciach, zdanie wszystkich przewidzianych w programie egzaminów, zdanie egzaminu końcowego

Metryczka kierunku

Studia podyplomowe
Czas trwania 2 semestry
Tryb niestacjonarny
Koszt studiów Czesne za rok: 2500 PLN

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
im. Księcia Kazimierza Kujawskiego

ul. Stanisława Kiełbasiewicza 7
88-100 Inowrocław
(budynek Gimnazjum nr 2)
tel. 52 52-00-144
tel. 56 621-98-53 (Toruń)

dziekanat@wsp-inow.pl (Inowrocław)
dziekanat@twsp.pl (Toruń)

Informacje dla kandydatów