Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

ul. St. Kiełbasiewicza 7, 88-100 Inowrocław (budynek Gimnazjum nr 2)
tel. (52) 52-00-144 | (56) 621 98 53 (Toruń)

Cechą współczesnego systemu zarządzania publicznego jest przekazywanie przez administrację zarówno państwową, jak i samorządową, funkcji o charakterze publicznym podmiotom prywatnym. Władze wycofują się z wielu dziedzin praktycznej działalności gospodarczej, społecznej, a nawet publicznej (użyteczności publicznej), jednocześnie zachowując odpowiedzialność publicznoprawną za stan rzeczy we wszystkich znaczniejszych sektorach życia zbiorowego i gospodarki. W ten sposób dochodzi do liberalizacji wielu rynków, dotychczas zdominowanych przez państwo, do których dostęp uzyskują teraz inni konkurenci, zarówno krajowi, jak i zagraniczni. Nowa filozofia zarządzania publicznego, wyrażająca się w mechanizmach państwa pomocniczego, polega na prywatyzacji wykonywania zadań publicznych, wychodząc z założenia, że skoro określona dziedzina działalności może być z powodzeniem realizowana na warunkach rynkowych, to nie ma powodu, aby działalność tę prowadziły same władze publiczne.

Prywatyzacja wykonania zadań publicznych oznacza najczęściej, że dane zadanie przestaje być finansowane z pieniędzy podatnika (budżetu), bowiem koszty jego realizacji ponosi, w postaci opłat różnego rodzaju, sam zainteresowany. Ta nowa forma współdziałania sektora prywatnego z publicznym w różnych aspektach, nazywana jest popularnie partnerstwem publiczno prywatnym (PPP). W końcu PPP, to konkretne typy umów między władzą publiczną a podmiotem prywatnym, związanych z realizacją określonego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Jedną z najpowszechniejszych i jednocześnie najbardziej złożonych umów tego rodzaju, są kontrakty koncesyjne.

Charakterystyka studiów podyplomowych

Celem studiów podyplomowych jest profesjonalne kształcenie kadr powołanych do właściwego przygotowania i prowadzenia projektów w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego. W ramach studiów podkreśla się znaczenie partnerstwa publiczno-prywatnego dla rozwoju gospodarczego Polski i Europy, w szczególności w zakresie mechanizmów realizacji zadań publicznych przez sektor publiczny z udziałem przedsiębiorców.

Absolwenci studiów przygotowani są do pracy w podmiotach realizujących zadania publiczne, podmiotach gospodarczych, podmiotach wspomagających podmioty realizujące projekty w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego oraz organach kontrolujących realizację projektów partnerstwa publiczno-prywatnego.

Propozycja przedmiotów

 • Ekonomia rynku sektora publicznego
 • Marketing
 • Zarządzanie i organizacja podmiotów gospodarczych
 • Prawo gospodarcze
 • Ryzyko finansowe
 • Finanse podmiotów publiczno – prywatnych
 • Procedury zamówień publicznych
 • Rynek zamówień publicznych
 • Wartość szacunkowa zamówienia
 • Studium wykonalności (+ biznes plan)
 • Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym
 • Analiza przedsięwzięcia publiczno – prywatnego
 • Gospodarka nieruchomościami
 • Użyteczność publiczna
 • Rachunkowość dla partnerstwa publiczno-prawnego
 • Kodeks spółek handlowych
 • Prawo podatkowe
 • Prawo cywilne

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
im. Księcia Kazimierza Kujawskiego

ul. Stanisława Kiełbasiewicza 7
88-100 Inowrocław
(budynek Gimnazjum nr 2)
tel. 52 52-00-144
tel. 56 621-98-53 (Toruń)

dziekanat@wsp-inow.pl (Inowrocław)
dziekanat@twsp.pl (Toruń)

Informacje dla kandydatów