Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

ul. St. Kiełbasiewicza 7, 88-100 Inowrocław (budynek Gimnazjum nr 2)
tel. (52) 52-00-144 | (56) 621 98 53 (Toruń)

komunikat rektora

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom WSP

Pobierz regulamin

Przewodnik po stypendiach dla Studenta WSP

Pobierz załącznik

Załączniki

Numer załącznikaNazwa załącznikaPlik
1 Oświadczenie o niepobieraniu stypendium Pobierz załącznik
2 Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego Pobierz załącznik
3 Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie członka rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych Pobierz załącznik
4 Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne Pobierz załącznik
5 Oświadczenie o zmianie okoliczności mających wpływ na przyznane prawo do stypendium socjalnego/stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości Pobierz załącznik
6 Wniosek o uwzględnienie dochodu utraconego/uzyskanego w dochodzie rodziny Pobierz załącznik
7 Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych Pobierz załącznik
8a Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów na podstawie wysokiej średniej ocen Pobierz załącznik
8b Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia naukowe Pobierz załącznik
8c Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia artystyczne Pobierz załącznik
8d Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym Pobierz załącznik
8f Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów (dla studentów I roku studiów pierwszego stopnia) Pobierz załącznik
10 Wniosek o przyznanie zapomogi Pobierz załącznik
11 Oświadczenie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o wysokości dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym jest ustalane prawo do stypendium socjalnego Pobierz załącznik
12 Oświadczenie studenta / członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzdzającym okres zasiłkowy Pobierz załącznik
13 Zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego Pobierz załącznik
14 Oświadczenie studenta / członków rodziny studenta o uzyskiwaniu dochodu przez okres pełnych 12 miesięcy w roku bazowym Pobierz załącznik
15 Oświadczenie studenta o nieprowadzeniu gospodarstwa z żadnym z rodziców Pobierz załącznik
16 Podanie - numer konta ROR Pobierz załącznik

 

 

 

 

Toruń - godziny pracy dziekanatu

Dziekanat jest czynny w następujących godzinach:
Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek
NIECZYNNE
Środa 8:00 - 16:00
Czwartek 8:00 - 16:00
Piątek 8:00 - 16:00
Sob.-Niedz.
(podczas zjazdów)
7:45 - 15:45
Przerwa 12:00-12:30
!!! UWAGA !!!
24 i 25.06.2017 (weekend) 
Dziekanat będzie nieczynny.

Indeksy będą do odbioru u Pani w portierni.  

Inowrocław - godziny pracy dziekanatu

Dziekanat jest czynny w następujących godzinach:
Wtorek 10:00-14:30
Czwartek 10:00-14:30
Sob-Ndz
(weekendy zjazdowe)
08:00-12:00

Godziny pracy biblioteki

Rok akademicki
2016/2017

Biblioteka czynna w czasie zjazdów
w godzinach
8:00 - 14:00

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
im. Księcia Kazimierza Kujawskiego

ul. Stanisława Kiełbasiewicza 7
88-100 Inowrocław
(budynek Gimnazjum nr 2)
tel. 52 52-00-144
tel. 56 621-98-53 (Toruń)

dziekanat@wsp-inow.pl (Inowrocław)
dziekanat@twsp.pl (Toruń)

Informacje dla kandydatów