Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

ul. St. Kiełbasiewicza 7, 88-100 Inowrocław (budynek Gimnazjum nr 2)
Dział rekrutacji: 500-226-737 | Dziekanat: (52)52-00-144

komunikat rektora

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom WSP

Pobierz regulamin

Przewodnik po stypendiach dla Studenta WSP

Pobierz załącznik

Załączniki

Numer załącznikaNazwa załącznikaPlik
1 Oświadczenie o niepobieraniu stypendium Pobierz załącznik
2 Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego Pobierz załącznik
3 Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie członka rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych Pobierz załącznik
4 Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne Pobierz załącznik
5 Oświadczenie o zmianie okoliczności mających wpływ na przyznane prawo do stypendium socjalnego/stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości Pobierz załącznik
6 Wniosek o uwzględnienie dochodu utraconego/uzyskanego w dochodzie rodziny Pobierz załącznik
7 Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych Pobierz załącznik
8a Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów na podstawie wysokiej średniej ocen Pobierz załącznik
8b Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia naukowe Pobierz załącznik
8c Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia artystyczne Pobierz załącznik
8d Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym Pobierz załącznik
8f Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów (dla studentów I roku studiów pierwszego stopnia) Pobierz załącznik
10 Wniosek o przyznanie zapomogi Pobierz załącznik
11 Oświadczenie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o wysokości dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym jest ustalane prawo do stypendium socjalnego Pobierz załącznik
12 Oświadczenie studenta / członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzdzającym okres zasiłkowy Pobierz załącznik
13 Zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego Pobierz załącznik
14 Oświadczenie studenta / członków rodziny studenta o uzyskiwaniu dochodu przez okres pełnych 12 miesięcy w roku bazowym Pobierz załącznik

 

 

 

 

HOT NEWS


Dyżury Kanclerza WSP dla studentów:
Czwartki 14:00-15:00
oraz w
ostatni zjazd w danym miesiącu:
NIEDZIELA 10:00- 12:00

!!! UWAGA !!!
Z dniem 25 lipca 2017 roku cała Uczelnia, w tym Dziekanat dla studentów oraz kandydatów na studia, została przeniesiona do Inowrocławia.
Adres:
87-100 Inowrocław
ul. Kiełbasiewicza 7 (bud. Gimnazjum nr 2)


Dział rekrutacji: 500 226 737
Czynne: pon. - sob. godz. 10.00 - 18.00


godziny pracy Dziekanatu

2017/2018
Poniedziałek 12:00-18:00
Wtorek 10:00-16:00
Środa 08:00-15:00
Czwartek 10:00-16:00
Piątek 10:00-16:00
Dodatkowo w piątek Dyżur Dziekana Wydziału
godz. 09:00 - 15:00
Sobota* 08:00- 14:30
Niedziela* 09:00- 14:30

* WEEKENDY ZJAZDOWE
zobacz terminarz

22.05.2018 (wtorek)
Dziekanat Uczelni będzie czynny  
w godzinach 9:00 - 11:00

Godziny pracy biblioteki
(tylko soboty)

Rok akademicki
2017/2018

Biblioteka czynna w czasie zjazdów
w godzinach zajęć
TYLKO SOBOTY

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
im. Księcia Kazimierza Kujawskiego

ul. Stanisława Kiełbasiewicza 7
88-100 Inowrocław
(budynek Gimnazjum nr 2)
tel. 52 52-00-144

dziekanat@wsp-inow.pl 

Informacje dla kandydatów


DZIAŁ REKRUTACJI: 500 226 737
CZYNNE: pon. - sob. 10.00 - 18.00