Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

ul. St. Kiełbasiewicza 7, 88-100 Inowrocław (budynek Gimnazjum nr 2)
tel. (52) 52-00-144 | (56) 621 98 53 (Toruń)

 Uczelnia dysponuje znakomitą kadrą nauczycieli akademickich, którzy gwarantują przekazywanie studentom głębokiej wiedzy z poszczególnych dyscyplin oraz posiadają umiejętności dydaktyczne, pozwalające słuchaczom na dogłębne zrozumienie wykładu.

Wykładowcy WSP prowadzą również wykłady, seminaria oraz prace badawcze na takich uczelniach jak UMK, Politechnika Poznańska, UKW w Bydgoszczy oraz PAN i innych. Umiejętności praktyczne student będzie zdobywał i doskonalił pod kierunkiem doświadczonych praktyków.

Wśród wykładowców m.in.:

 

juchaczdr Wiesław Juchacz – doktor nauk prawnych z zakresu prawa karnego; od 1988 r. Sędzia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, od 1994 r. Okręgowy Kierownik Szkolenia a od 2005 r. także Wizytator do Spraw Karnych – w tym czasie delegowany do orzekania w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku;  w 2004 r. delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości. Autor kilkudziesięciu prac z zakresu prawa karnego.

 

 

 

 

janiszewskadr Jolanta Bąkowska-Janiszewska – doktor nauk chemicznych z zakresu chemii organicznej; od 2009 r. wykładowca na kierunku Kosmetologia oraz Turystyka i rekreacja w Toruńskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości (obecnie WSP), od 2010 r. dziekan Wydziału Przedsiębiorczości w TWSP (obecnie WSP) w Toruniu. Autor prac z zakresu kosmetologii m.in. „Aromaterapia jako wspomaganie leczenia trądziku pospolitego” oraz chemii organicznej m.in. „Reaction of (+)-3-Carene and (+)-2-Carene with t-Butyl Hypochlorite or N-Chlorosuccynimide in the Presence of Free Radical Catalysts”. Promotor kilkudziesięciu prac licencjackich z zakresu kosmetologii. Członek Rady Programowej oraz Redaktor Naukowy „Zeszytów naukowych” TWSP (obecnie WSP). Prywatnie mama dwóch uroczych chłopców.

 

 

 

 

7Mieczysław Oliwa – w latach 1998-2010 był Prezesem Sądu Rejonowego w Mogilnie, od 2012 r. Sędzia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy. Od pięciu lat jest Prezesem Stowarzyszenia im. Księcia Kazimierza Kujawskiego oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego z siedzibą w Poznaniu.  Od 1990 r. członek Stowarzyszenia Prawników „Temida” w Inowrocławiu.Autor kilkudziesięciu prac z zakresu prawa. Wśród publikacji m.in.: „Zgoda pacjenta na przeprowadzenie zabiegu medycznego, a odpowiedzialność karna lekarza”, „Niezawisłość sędziowska z perspektywy wyzwań współczesnej cywilizacji (zagadnienia wybrane)”, „Polskie prawo wobec przeobrażeń sportu”, "Problemy prawne reklamy w Internecie - wybrane zagadnienia", "Mediacja po nowelizacji Kodeksu postępowania karnego a europejskie standardy sprawiedliwości naprawczej", "Glosa do Wyroku Sądu Najwyższego z dnia 21 sierpnia 2012 roku, IV KK 42/12".

 

Raczkiewiczdr inż. Jarosław Raczkiewicz – doktor nauk wojskowych z zakresu sztuki wojennej i logistyki; od 1990 r. wykładowca Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu, od 1994 r. starszy wykładowca, a od 2000 roku - adiunkt.  W latach 2003 - 2010 wykładowca na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2010 r. wykładowca Toruńskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości (obecnie WSP), w latach 2013-2016 jej Rektor. Autor kilkudziesięciu prac z zakresu sztuki wojennej i logistyki.

 

 

 

 

 

radzimska Maria Radzimska - absolwentka studiów politologicznych na Wydziale Humanistycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Ukończyła studia podyplomowe w: Międzynarodowym Centrum Szkolenia i Doradztwa w Warszawie w zakresie Finanse i Rachunkowość Budżetowa (2007 r.), Wyższej Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy w zakresie Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (2010 r.), Wyższej Szkoła Zarządzania w Gdańsku w zakresie Zarządzanie Instytucjami Publicznymi (2013 r.), obecnie - studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim Wydział Prawa i Administracji – Prawo pracy. Od ponad 30 lat związana zawodowo z Sądem Rejonowym w Inowrocławiu.  Od 2013 r. powołana przez Ministra Sprawiedliwości na stanowisko  Dyrektora Sądu.

 

 

 

 zarzyckadr Beata Zarzycka – doktor nauk humanistycznych; w 2004 r., na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu obroniła pracę magisterską zatytułowaną „Prasa lokalna w Inowrocławiu po 1989 r.”, a w 2012 r. doktorską – „Fotografia prasowa w Polsce po 1989 r. Studiom politologiczno-medioznawcze”. Od 2005 r. – redaktor naczelna „Naszego Miasta Inowrocław”. Dotychczas opublikowała kilkadziesiąt prac dotyczących dziennikarstwa (m.in. "Prasa samorządu terytorialnego po 1989 roku"; "Layout gazety a fotografia prasowa", "Fotografia na usługach propagandy", "Infografika - łączenie grafiki, fotografii i słowa drukowanego") oraz brała udział w projektach badawczych związanych m.in. z fotografią prasową. Uczestniczyła w licznych konferencjach naukowych w Polsce i poza granicami kraju.

 

 

 

 

nalewajski artur 1Artur Nalewajski - absolwent studiów technicznych na Wydziale Matematyki, Techniki i Nauk Przyrodniczych Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Ukończył studia podyplomowe na Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego - Wydział Matematyki, Techniki i Nauk Przyrodniczych w zakresie informatyki (2001r.), Wyższej Szkole Zarządzania i Finansów w Bydgoszczy w zakresie zarządzania oświatą (2003r.) Trener programu „Intel Nauczanie Ku Przyszłości”- OFEK Poznań (2002r.), Egzaminator ECDL: PL - E1385 - Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych - Polskie Towarzystwo INFORMTAYCZNE, ukończył szkolenie w zakresie sieci komputerowych - WOM Bydgoszcz. Od 1999 roku związany z oświatą a od 2009 roku pracuje w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowrocławiu na stanowisku kierowniczym.

 

 

 20161220 223810

Magdalena Niżnik - wykładowca, trener. Swoje wieloletnie doświadczenie zawodowe, aktualną wiedzę oraz zdobyte umiejętności w obszarze logistyki, HR, IT oraz zarządzania projektami wykorzystuje w pracy szkoleniowej, warsztatowej, doradczej a także dydaktycznej. Zajmowała stanowiska min. w logistyce Jednostki Wojskowej zajmując się Ekologistyką oraz zamówieniami publicznymi na potrzeby wojska oraz jako Kierownik regionu Polski północno - wschodniej w obszarze HR. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą związaną z działalnością szkoleniową i doradczą. Ukończyła studia wyższe na kierunku Podatki oraz Logistyka, a także studia podyplomowe w obszarze HR i przygotowania pedagogicznego. Posiada certyfikat trenera I i II stopnia oraz certyfikaty umiejętności komputerowych EITCA, ECDL. Specjalizuje się w obszarze Logistyki wojskowej, Logistyki miejskiej, Ekologistyki, Towaroznawstwa i Opakowalnictwa.

 

zdjcie2dr Mieczysław Kielar – doktor nauk wojskowych z zakresu sztuki wojennej – specjalność taktyka, od 1981 – 1984 r. wykładowca Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu, od 1984 – 1986 r. starszy wykładowca, od 1986 – 1989 r. studia doktoranckie w Akademii Sztabu Generalnego WP jako adiunkt. W latach 1989 –1990 r. zastępca dowódcy 2. Brygady Łączności ds. liniowych w Wałczu. W latach 1990 – 2002 r. adiunkt w Katedrze Taktyki Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu. Od 2012 r. wykładowca Toruńskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości, w latach 2013-2016 jako kierownik Katedry Bezpieczeństwa Narodowego. W 2016-2017 wykładowca Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego w Inowrocławiu. Autor kilkudziesięciu prac z zakresu sztuki wojennej i taktyki.

Toruń - godziny pracy dziekanatu

Dziekanat jest czynny w następujących godzinach:
Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek
NIECZYNNE
Środa 8:00 - 16:00
Czwartek 8:00 - 16:00
Piątek 8:00 - 16:00
Sob.-Niedz.
(podczas zjazdów)
7:45 - 15:45
Przerwa 12:00-12:30
!!! UWAGA !!!
W dniu 27 kwietnia 2017
Dziekanat będzie nieczynny.

W dniach 1.05 - 3.05.2017
Dziekanat i Uczelnia będą nieczynne  

Inowrocław - godziny pracy dziekanatu

Dziekanat jest czynny w następujących godzinach:
Wtorek 10:00-14:30
Czwartek 10:00-14:30
Sob-Ndz
(weekendy zjazdowe)
08:00-12:00

Godziny pracy biblioteki

Rok akademicki
2016/2017

Biblioteka czynna w czasie zjazdów
w godzinach
8:00 - 14:00

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
im. Księcia Kazimierza Kujawskiego

ul. Stanisława Kiełbasiewicza 7
88-100 Inowrocław
(budynek Gimnazjum nr 2)
tel. 52 52-00-144
tel. 56 621-98-53 (Toruń)

dziekanat@wsp-inow.pl (Inowrocław)
dziekanat@twsp.pl (Toruń)

Informacje dla kandydatów