Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

ul. St. Kiełbasiewicza 7, 88-100 Inowrocław (budynek Gimnazjum nr 2)
Dział rekrutacji: 500-226-737 | Dziekanat: (52)52-00-144

Uczelnia dysponuje znakomitą kadrą nauczycieli akademickich, którzy gwarantują przekazywanie studentom głębokiej wiedzy z poszczególnych dyscyplin oraz posiadają umiejętności dydaktyczne, pozwalające słuchaczom na dogłębne zrozumienie wykładu.

Wykładowcy WSP prowadzą również wykłady, seminaria oraz prace badawcze na takich uczelniach jak UMK, Politechnika Poznańska, UKW w Bydgoszczy oraz PAN i innych. Umiejętności praktyczne student będzie zdobywał i doskonalił pod kierunkiem doświadczonych praktyków.

Wśród wykładowców m.in.:

 

dr Wiesław Juchacz

dr Wiesław Juchacz – doktor nauk prawnych z zakresu prawa karnego; od 1988 r. Sędzia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, od 1994 r. Okręgowy Kierownik Szkolenia a od 2005 r. także Wizytator do Spraw Karnych – w tym czasie delegowany do orzekania w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku;  w 2004 r. delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości. Autor kilkudziesięciu prac z zakresu prawa karnego.

dr Jolanta Bąkowska-Janiszewska

dr Jolanta Bąkowska-Janiszewska – doktor nauk chemicznych z zakresu chemii organicznej; od 2009 r. wykładowca na kierunku Kosmetologia oraz Turystyka i rekreacja w Toruńskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości (obecnie WSP), od 2010 r. dziekan Wydziału Przedsiębiorczości w TWSP (obecnie WSP) w Toruniu. Autor prac z zakresu kosmetologii m.in. „Aromaterapia jako wspomaganie leczenia trądziku pospolitego” oraz chemii organicznej m.in. „Reaction of (+)-3-Carene and (+)-2-Carene with t-Butyl Hypochlorite or N-Chlorosuccynimide in the Presence of Free Radical Catalysts”. Promotor kilkudziesięciu prac licencjackich z zakresu kosmetologii. Członek Rady Programowej oraz Redaktor Naukowy „Zeszytów naukowych” TWSP (obecnie WSP). Prywatnie mama dwóch uroczych chłopców.

Mieczysław Oliwa

Mieczysław Oliwa – w latach 1998-2010 był Prezesem Sądu Rejonowego w Mogilnie, od 2012 r. Sędzia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy. Od pięciu lat jest Prezesem Stowarzyszenia im. Księcia Kazimierza Kujawskiego oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego z siedzibą w Poznaniu.  Od 1990 r. członek Stowarzyszenia Prawników „Temida” w Inowrocławiu.Autor kilkudziesięciu prac z zakresu prawa. Wśród publikacji m.in.: „Zgoda pacjenta na przeprowadzenie zabiegu medycznego, a odpowiedzialność karna lekarza”, „Niezawisłość sędziowska z perspektywy wyzwań współczesnej cywilizacji (zagadnienia wybrane)”, „Polskie prawo wobec przeobrażeń sportu”, "Problemy prawne reklamy w Internecie - wybrane zagadnienia", "Mediacja po nowelizacji Kodeksu postępowania karnego a europejskie standardy sprawiedliwości naprawczej", "Glosa do Wyroku Sądu Najwyższego z dnia 21 sierpnia 2012 roku, IV KK 42/12".

dr inż. Jarosław Raczkiewicz

dr inż. Jarosław Raczkiewicz – doktor nauk wojskowych z zakresu sztuki wojennej i logistyki; od 1990 r. wykładowca Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu, od 1994 r. starszy wykładowca, a od 2000 roku - adiunkt.  W latach 2003 - 2010 wykładowca na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2010 r. wykładowca Toruńskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości (obecnie WSP), w latach 2013-2016 jej Rektor. Autor kilkudziesięciu prac z zakresu sztuki wojennej i logistyki.

Maria Radzimska

Maria Radzimska – absolwentka studiów politologicznych na Wydziale Humanistycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Ukończyła studia podyplomowe w: Międzynarodowym Centrum Szkolenia i Doradztwa w Warszawie w zakresie Finanse i Rachunkowość Budżetowa (2007 r.), Wyższej Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy w zakresie Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (2010 r.), Wyższej Szkoła Zarządzania w Gdańsku w zakresie Zarządzanie Instytucjami Publicznymi (2013 r.), obecnie - studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim Wydział Prawa i Administracji – Prawo pracy. Od ponad 30 lat związana zawodowo z Sądem Rejonowym w Inowrocławiu.  Od 2013 r. powołana przez Ministra Sprawiedliwości na stanowisko  Dyrektora Sądu.

Beata Zarzycka

dr Beata Zarzycka – doktor nauk humanistycznych; w 2004 r., na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu obroniła pracę magisterską zatytułowaną „Prasa lokalna w Inowrocławiu po 1989 r.”, a w 2012 r. doktorską – „Fotografia prasowa w Polsce po 1989 r. Studiom politologiczno-medioznawcze”. Od 2005 r. – redaktor naczelna „Naszego Miasta Inowrocław”. Dotychczas opublikowała kilkadziesiąt prac dotyczących dziennikarstwa (m.in. "Prasa samorządu terytorialnego po 1989 roku"; "Layout gazety a fotografia prasowa", "Fotografia na usługach propagandy", "Infografika - łączenie grafiki, fotografii i słowa drukowanego") oraz brała udział w projektach badawczych związanych m.in. z fotografią prasową. Uczestniczyła w licznych konferencjach naukowych w Polsce i poza granicami kraju.

Artur Nalewajski

Artur Nalewajski – absolwent studiów technicznych na Wydziale Matematyki, Techniki i Nauk Przyrodniczych Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Ukończył studia podyplomowe na Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego - Wydział Matematyki, Techniki i Nauk Przyrodniczych w zakresie informatyki (2001r.), Wyższej Szkole Zarządzania i Finansów w Bydgoszczy w zakresie zarządzania oświatą (2003r.) Trener programu „Intel Nauczanie Ku Przyszłości”- OFEK Poznań (2002r.), Egzaminator ECDL: PL - E1385 - Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych - Polskie Towarzystwo INFORMTAYCZNE, ukończył szkolenie w zakresie sieci komputerowych - WOM Bydgoszcz. Od 1999 roku związany z oświatą a od 2009 roku pracuje w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowrocławiu na stanowisku kierowniczym.

mgr Dominika Zielińska

mgr Dominika Zielińska – Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu, którą ukończyła uzyskując pozytywny wynik z egzaminu zawodowego w 2016 r. Od 2016 roku wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Toruniu. Absolwentka kursów m.in. z prawa bankowego, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prawa człowieka. Ponadto wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu i Bydgoszczy.

dr Mieczysław Kielar

dr Mieczysław Kielar – doktor nauk wojskowych z zakresu sztuki wojennej – specjalność taktyka, od 1981 – 1984 r. wykładowca Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu, od 1984 – 1986 r. starszy wykładowca, od 1986 – 1989 r. studia doktoranckie w Akademii Sztabu Generalnego WP jako adiunkt. W latach 1989 –1990 r. zastępca dowódcy 2. Brygady Łączności ds. liniowych w Wałczu. W latach 1990 – 2002 r. adiunkt w Katedrze Taktyki Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu. Od 2012 r. wykładowca Toruńskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości, w latach 2013-2016 jako kierownik Katedry Bezpieczeństwa Narodowego. W 2016-2017 wykładowca Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego w Inowrocławiu. Autor kilkudziesięciu prac z zakresu sztuki wojennej i taktyki.

kpt. dypl. Robert Sawicki

kpt. dypl. Robert Sawicki – absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu a także Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (studia wyższe na Wydziale Wojsk Lądowych i studia na kierunku ekonomicznym). W 2004 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie przysposobienia obronnego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie.Wykładowca w Wyższej Szkole Wojsk Pancernych w Poznaniu następnie w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych i Logistyki w Poznaniu oraz Centrum Szkolenia Wojska Lądowych(CSWL.) Od 2009 r. wykładowca w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu.Nauczyciel akademicki w Toruńskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości w Toruniu oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Ks. K. Kujawskiego w Inowrocławiu. W 2004 r. wyróżniony dyplomem uznania przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za zaangażowanie w realizacje przedsięwzięć prowadzonych w ramach eksperymentu z zakresu edukacji młodzieży szkolnej (koordynacja pracy pomiędzy XXIV LO im. Władysław Łokietka w Poznaniu a CSWL , opracowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych w klasach profilowanych wojskowo).Autor opracowań i artykułów, m.in.: Przygotowanie instruktora przysposobienia wojskowego do prowadzenia zajęć z uczniami klas profilowanych wojskowe, MON, Departament wychowania i promocji obronności, nr 5, Warszawa 2002r.; Behavior in extreme situation as an element of training in total institutions (on the example ot Bundeswehr), WSOWLąd Wrocław 2005.; współautor „Odzyskiwanie izolowanego personelu”, w Biuletynie Metodycznym nr 7 CSAiU, Toruń.

Piotr Frątczak

Piotr Frątczak – absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie (1999 r.) na kierunku administracja w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu – Wydział Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej (2008 r.). Od 1991 roku pracował w pionie kryminalnym Policji w Komendzie Powiatowej Policji w Inowrocławiu. Służbę zakończył pełniąc obowiązki na stanowisku Zastępcy Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu. Od stycznia 2017 r. wykładowca na kierunku kryminologia studiów podyplomowych.

dr Tomasz Niklas

dr Tomasz Niklas – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii. Jego zainteresowania naukowe obejmują sztukę polską epoki nowożytnej, europejską grafikę dawną oraz rzemiosło artystyczne. Pasjonat historii lokalnej Kujaw i Pomorza. Pracownik gdańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej (2015) i Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie (2015-2017). Obecnie wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego w Inowrocławiu. Członek Stowarzyszenia imienia Księcia Kazimierza Kujawskiego w Inowrocławiu i Stowarzyszenia Pomorski Stolem w Główczycach. Autor prac z zakresu polskiej sztuki nowożytnej.

Agnieszka Kubiak

Agnieszka Kubiak – po skończeniu filologii polskiej w 1999 roku na Wydziale Humanistycznym WSP w Bydgoszczy rozpoczęła pracę w szkole podstawowej, a po roku w szkole ponadgimnazjalnej. Od 2002 roku pracuje w II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu, którego jest absolwentką. W liceum od 2006 roku kieruje zespołem przedmiotowym nauczycieli języka polskiego i wiedzy o kulturze. Od 2007 roku pełni funkcję egzaminatora, a od 2015 weryfikatora egzaminów maturalnych z języka polskiego. W zakresie przedmiotów humanistycznych współpracuje z różnymi instytucjami (m.in.: Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu, Pałacem Młodzieży w Bydgoszczy).

dr Agata Kubiczek

dr Agata Kubiczek – stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskała w 2003 roku na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie pracowała kolejno na stanowisku asystenta, wykładowcy i adiunkta (1994-2014). Pracowała też jako asystent w Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (obecnie to Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) w latach 1994-1995 oraz jako starszy wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w latach 2004-2013. Uczestniczyła w zajęciach Polsko-Amerykańskiej Letniej Szkoły Ekonomii w 1996 roku oraz w 1999 roku zorganizowanej przez Akademię Ekonomiczną, Poznań oraz University of Massachusetts, Amherst. Przebywała na miesięcznych i dwutygodniowych stażach naukowym w University of Aarhus, Dania, oraz Helsinki School of Economics and Business Administration, Finlandia. Prowadzi badania w zakresie rynku pracy i globalizacji. Czynnie uczestniczyła w licznych konferencjach i seminariach naukowych. Jest promotorem wielu prac dyplomowych. Od 2014 jest wykładowcą w Toruńskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości, obecnie Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego w Inowrocławiu.

 dr Marta Lang

dr Marta Lang - – doktor nauk prawnych w zakresie międzynarodowej ochrony praw człowieka. W 2009 r. obroniła pracę doktorską pt: ”Zakaz pozbawienia życia w świetle standardów praw człowieka” napisana pod kierunkiem prof. dr hab. T. Jasudowicza w Katedrze Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 2009- 2017 wykładowca w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy. Współpracowała także z Rzecznikiem Praw Obywatelskich RP oraz Trybunałem Konstytucyjnym RP. Obecnie jest wykładowcą Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego w Inowrocławiu na kierunkach Kryminologia i Administracja. Jest autorką kilkunastu publikacji naukowych z zakresu problematyki ochrony praw człowieka, a także filozofii prawa.

HOT NEWS


Dyżury Kanclerza WSP dla studentów:
Czwartki 14:00-15:00
oraz w
ostatni zjazd w danym miesiącu:
NIEDZIELA 10:00- 12:00

!!! UWAGA !!!
Z dniem 25 lipca 2017 roku cała Uczelnia, w tym Dziekanat dla studentów oraz kandydatów na studia, została przeniesiona do Inowrocławia.
Adres:
87-100 Inowrocław
ul. Kiełbasiewicza 7 (bud. Gimnazjum nr 2)


Dział rekrutacji: 500 226 737
Czynne: pon. - sob. godz. 10.00 - 18.00


godziny pracy Dziekanatu
STUDENCI WSP

2017/2018
Pon. - Czw. 09:00-14:00
Piątek ZAMKNIĘTE
Sobota* 08:00- 14:30
Niedziela* 09:00- 14:30

* WEEKENDY ZJAZDOWE
zobacz terminarz

dnia 24.04.2018
Dziekanat Uczelni będzie nieczynny
Za utrudnienia przepraszamy.

Godziny pracy dziekanatu
rekrutacja
obsługa pracowników
osoby spoza Uczelni

2017/2018
Pon. - Czw. 08:00-15:00
Piątek
Dyżur Dziekana
09:00-15:00
Sobota* 08:00- 14:30
Niedziela* 09:00- 14:30

* WEEKENDY ZJAZDOWE
zobacz terminarz

dnia 24.04.2018
Dziekanat Uczelni będzie nieczynny
Za utrudnienia przepraszamy.

Godziny pracy biblioteki
(tylko soboty)

Rok akademicki
2017/2018

Biblioteka czynna w czasie zjazdów
w godzinach zajęć
TYLKO SOBOTY

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
im. Księcia Kazimierza Kujawskiego

ul. Stanisława Kiełbasiewicza 7
88-100 Inowrocław
(budynek Gimnazjum nr 2)
tel. 52 52-00-144

dziekanat@wsp-inow.pl 

Informacje dla kandydatów


DZIAŁ REKRUTACJI: 500 226 737
CZYNNE: pon. - sob. 10.00 - 18.00